Preset Color

Саксии

catalog.viewmode
catalog.orderby
catalog.pagesize
catalog.pagesize.perpage

Голема корпа правоаголна

Декоративна корпа за цвеќе, изработена од дрво во бела боја, со натписот Home & Flower кој...
$5.19

Керамичка зелена саксија 16

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
$5.91

Керамичка зелена саксија 22

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
$7.70

Керамичка зелена саксија 29

Керамичка саксија во нежно зелна боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива ...
$10.20

Керамичка саксија 16

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
$5.91

Керамичка саксија 22

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
$7.70

Керамичка саксија 29

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
$10.20

Керамички уложак

Керамички уложак од уникатно изработена керамика, декорирана со нежни керем нијанси, што н...
$3.94

Корпа филџан

Декоративна корпа наменета за во градина во форма на филџан изработен од гранки и мов со ш...
$3.31

Мала корпа правоаголна

Декоративна корпа за цвеќе, изработена од дрво во бела боја, со натписот Home & Flower кој...
$2.68

Саксија herbs

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти од растенија к...
$0.88

Саксија herbs мала

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти од растенија к...
$0.63

Саксија origano

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти од растенија к...
$0.63

Саксија origano мала

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти одrastenija ко...
$0.63

Саксија кафе

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти кои на самата ...
$0.88

Саксија кафе мала

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти кои на самата ...
$0.63

Саксија лаванда

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти од лавнада кои...
$0.88

Саксија лаванда мала

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти од лавнада кои...
$0.63

Саксија плетена бела 13

Саксија со уникатна изработка на пластиката во форма на плетенка во кајсија боја. Димензии...
$1.34

Саксија плетена бела 16

Саксија со уникатна изработка на пластиката во форма на плетенка во кајсија боја. Димензии...
$1.59