Preset Color

Дрвена рамка

Дрвена рамка за слика, изработена од дрво врз кој е испишан натпис. Рамката е за прикачивање на ѕид на конопниот конец. Димензии: 24 цм должина и 19,5 цм висина на рамката, сликата 14*9 цм.
Availability : In stock
Delivery date: 1-2 days
€4.35
Go to cart