Preset Color

Градина

catalog.viewmode
catalog.orderby
catalog.pagesize
catalog.pagesize.perpage

Голема корпа правоаголна

Декоративна корпа за цвеќе, изработена од дрво во бела боја, со натписот Home & Flower кој...
€4,67

Керамичка зелена саксија 16

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
€5,31

Керамичка зелена саксија 22

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
€6,92

Керамичка зелена саксија 29

Керамичка саксија во нежно зелна боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива ...
€9,18

Керамичка саксија 16

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
€5,31

Керамичка саксија 22

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
€6,92

Керамичка саксија 29

Керамичка саксија во бела боја, со уникатна изработка на керамиката, со што добива автетни...
€9,18

Керамички уложак

Керамички уложак од уникатно изработена керамика, декорирана со нежни керем нијанси, што н...
€3,54

Корпа филџан

Декоративна корпа наменета за во градина во форма на филџан изработен од гранки и мов со ш...
€2,98

Мала корпа правоаголна

Декоративна корпа за цвеќе, изработена од дрво во бела боја, со натписот Home & Flower кој...
€2,42

Саксија herbs

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти од растенија к...
€0,79

Саксија herbs мала

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти од растенија к...
€0,56

Саксија origano

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти од растенија к...
€0,56

Саксија origano мала

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти одrastenija ко...
€0,56

Саксија кафе

Саксија за цвеќе, изработена од пластика, декорирана со уникатни компоненти кои на самата ...
€0,79