За онлајн нарачки:

Замена

– Задоволството на нашите купувачи е наша примарна работа. Затоа кога еден производ не одговара на просторот, заради боја, големина и слично може да се
замени. Замена на купени производи може да се реализира во рок до 7 дена после примање на нарачката.
– Притоа производите треба да бидат во исправна состојба, неотворени и неупотребувани. Во спротивно не може да се реализира замена.

Враќање

– Во случај на плаќања преку картички паричните средства се рефундираат директно во картичка.
– Во случај на плаќања во готово при достава паричните средства не можат да се вратат заради тоа што преку карго не може да се транспортират парични средства
(правило на карго служба). Во тој случај може да не посетите во нашите продажни салони каде би ги подигнале паричните средства.

Рекламација

– Заради тоа што онлајн производите се транспортираат преку карго (надворешна фирма) купувачите во моментот на прием на производот се должни веднаш истите
да ги прегледаат и веднаш да приговораат за евентуални оштетувања на производот/ите на лицето кое ја врши испораката, и на тел. Број за подршка на
корисници на MOSS. Во спротивно сите подоцнежни рекламаци во однос на оштетувања на производот/ите не можат да бидат прифатени.
– Производите детално се проверуваат повеќе пати од страна на нашиот тим, затоа MOSS не превзема одговорност за скршени пратки направени од страна на
каргото. Затоа рекламацијата треба да биде итна за да оштетата направена од страна на каргото да го сноси каргото. Ова е се со цел да се заштитат нашите
купувачи и да се заштити MOSS од несакани активности од страна на карго службата.

Во салоните на MOSS:

– Едно од најважните правила во MOSS е производите да излегуваат во исправна состојба, затоа пред купување одговорните лица ќе ви ги отвараат и проверуваат
производите детално пред вас за да се утврди дека купениот производ е во исправна состојба. Затоа MOSS не сноси одговорност за тоа што се случува откако
производот излегува од нашите простории.
– Замена и враќање на производи во салоните на MOSS може да се реализира до 7 дена од купувањето. Производ да се замени или врати треба да биде во исправна
состојба, неупотребувана и неотворена и да се приложи фискална сметка.
– Оштетена или употребена роба не може да се врати

Општо

– Тимот на MOSS ви стои на располагање за било какви информации околу вашата нарачка или инофрмации околу производи. (видете контакт страна)
– Купувачот треба да ги прочита и да се согласи со сите правила за купување, во спротивно MOSS не превзема одговорност за неинформираност на купувачот.
– MOSS има право за промена на условите за купување без претходно известување на корисниците.